Pädagogische Schulleitung

Frank Elseberg
Frank ElsebergGesamtschulleitung
Grund.- und Mittelstufenleitung
Silvia Heu
Silvia Heu
Oberstufenleitung
Catarina Oliveira Haug
Catarina Oliveira Haug
Oberstufenleitung

Verwaltung

Alexander Varga
Alexander VargaGeschäftsführender Verwaltungsrat und admin. Schulleitung
Marion Maucher
Marion Maucherstellv. Verwaltungsleitung und Sekretariat
Claudia Schmidt
Claudia SchmidtBuchhaltung

Verwaltungsrat

Diana Braungardt
Diana BraungardtMitglied des Verwaltungsrat
Angelika Köhler
Angelika KöhlerMitglied des Verwaltungsrat
Sabine Bollinger
Sabine BollingerMitglied des Verwaltungsrat

Geschäftsführung

Ulrich Nittmann
Ulrich NittmannGeschäftsführung